Kế hoạch rước đuốc Olympic Tokyo vẫn theo đúng lộ trình?

Vào ngày 28/09 vừa qua, BTC sự kiện Olympic Tokyo 2020 đã ra thông báo về việc rước đuốc truyền thống sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào ngày 25/03/2021 tới đây. Cùng với slogan “Hi vọng thắp sáng con đường chúng ta sẽ đi”, theo kế hoạch, hành trình […]